Certifikat Poslodavac Partner

veljača 2019

Certifikat Poslodavac Partner


Ponosni smo vlasnici Certifikata Poslodavac Partner koji se dodjeljuje organizacijama koje, bez obzira na veličinu i eksponiranost u javnosti, zadovoljavaju standarde kvalitete u upravljanju ljudskim resursima.


Područja koja su uključena u proces certificiranja odnose se na strategiju upravljanja ljudskim resursima, proces selekcije i regrutacije novih zaposlenika, njihovo motiviranje i nagrađivanje te edukaciju, ali i odnos kompanije prema zaposlenicima.

Postavljene standarde za Certifikat Poslodavac Partner zadovoljili smo 2011. godine, nakon čega redovito prolazimo proces recertifikacije.