JGL d.d. Privacy Policy

Prikupljanje i obrada osobnih podataka


Podaci dobiveni ovim upitnikom prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu odabira kandidata za objavljeno/potencijalno radno mjesto u JGL Grupi (koju za potrebe ove isprave čine: JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Adrialab d.o.o., JGL d.o.o. Ljubljana, JGL d.o.o. Beograd-Sopot), te se, u slučaju potrebe suradnje s vanjskom agencijom za zapošljavanje u vidu pomoći u selekcijskom procesu, prosljeđuju društvu Heads Talent d.o.o., ulica Pere Budmanija 1, Zagreb/Heads d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, te se smatraju poslovnom tajnom i kao takvi se neće neovlašteno distribuirati niti koristiti za bilo koju drugu svrhu osim navedene. Uvid u podatke imaju djelatnici društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. zaduženi za provedbu selekcijskog postupka, kao i navedene vanjske agencije za zapošljavanje – Heads Talent/Heads, u slučaju postojanja suradnje navedenih vanjskih agencija s društvom JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. s ciljem pružanja pomoći u selekcijskom procesu. Nakon odabira ikone „Pošalji prijavu“ primiti ćete elektronsku poruku kojom će se potvrditi zaprimanje Vaše prijave. Odabirom stavke "Želim da JGL d.d., zadrži moje podatke 36 mj. i obavijesti me o budućim mogućnostima zaposlenja" dajete suglasnost za prikupljanje Vaših osobnih podataka i pohranjivanje u bazi podataka društva JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., , na razdoblje od 36 mjeseci od podnošenja Vaše prijave, a isključivo u svrhu potencijalnog zapošljavanja, u suprotnom će se oni izbrisati iz naše baze po isteku 6 mjeseci od prijave.

U bilo koje doba ste ovlašteni zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas ili uložiti prigovor nadležnom tijelu na obradu takvih podataka, te pravo na prenosivost podataka. U svim navedenim slučajevima, obrada i prikupljanje Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe prestati će u najkraćem objektivno mogućem roku računajući od dana primitka Vašeg pisanog zahtjeva odnosno nastupa prethodno navedenih okolnosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u svezi sa obradom osobnih podataka ili ako ovu suglasnost želite iz bilo kojeg razloga i u bilo koje doba opozvati, odnosno ukoliko želite ostvariti ostala Vaša prava sukladno ovoj Izjavi, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem elektronskom poštom na sljedeću adresu:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka
e-mail: osobni-podaci@jgl.hr

Pravila zaštite osobnih podataka objavljena su na slijedećem linku https://www.jgl.hr/zastita-privatnosti-i-osobnih-podataka.